Kajian teknologi pembuatan makanan coklat skala rakyat dengan perlakuan konsentrasi lemak dan gula telah dilakukan pada bulan maret sampai Oktober 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formula terbaik dalam pembuatan makanan coklat dengan penambahan konsentrasi lemak dan gula. Bahan – bahan yang digunakan antara lain: pasta kakao, lemak, gula, susu bubuk full cream, fanila dan kuning telur matang. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlakuan konsentrasi lemak =(A), dimana Al = (konsentrasi lemak 18 %), A2 =(konsentrasi lemak 19 %), dan A3= (konsentrasi lemak 20 %), sedangkan perlakuan konsentrasi sedangkan perlakuan konsentrasi gula=(B),dimana B 1=(Konsentrasi gula 25 %), B2= (konsentrasi gula 30 %), dan B3= (konsentrasi gula 35 %). Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dengan 2 faktor perlakuan dengan 3 kali ulangan, sehingga diperoleh n= 27. Hasil penelitian menununjukan bahwa Formula terbaik dalam pembuatan makanan coklat skala rakyat adalah formula dengan konsentrasi lemak lemak 20 % dan konsentrasi kadar gula 35 % (A3B3), karena memiliki kadar air, abu dan dan protein yang lebih baik serta mendapat tingkat penerimaan secara keseluruban yang cukup tinggi dari panelis setelah, perlakuan konsentrasi lemak 19 % dan konsentrasi gula 35 % (A2B3). Formula ini merniliki spesiftkasi produk dengan kadar air 0,85 %, kadar abu 3,21 % kadar protein 1,68 % dan kadar lemak 58,26 %. (oleh : Malawat, S; Mahu, H; Suwarda, R. Dalam Prosiding Semnas Pengkajian dan Diseminasi Inovasi Pertanian mendukung program strstegi Kementerian Pertanian, Buku 4, hal.  1993-2001 )

Iklan